Бидний үйлчилгээ

Тоног төхөөрөмжийн худалдаа


  •  

  •  


  HIKVITION брэндийн албан ёсны GOLD DEALER PARTNER
  ✓ Хяналтын камер
  ✓ Домофон систем
  ✓ Автомашины нэвтрэлт танилтын хяналтын систем
  ✓ Дохиоллын систем


  •  

  •  


  WATCHGUARD брэндийн албан ёсны Value Added Reseller
  ✓ Watchguard Firewall
  ✓ Watchguard Secure WiFi
  ✓ Watchguard Endpoint Security


  •  

  •  


  ✓ vSphere
  ✓ vCenter
  ✓ Бусад


  •  

  •  


  ✓ Wireless Access Point
  ✓ IP Phone, Wireless Phone
  ✓ IP PBX /дотуур холбооны зохион байгуулалт/
  ✓ Хурлын өрөөний шийдэл


  •  

  •  


  ✓ Сервер
  ✓ Storage
  ✓ Сүлжээний шийдэл
  ✓ Бусад шийдэл


  •  

  •  


  ✓ Сервер
  ✓ Storage
  ✓ Сүлжээний шийдэл
  ✓ Бусад шийдэл

Бусад үйлчилгээ