АУТСОРСИНГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

ХАРИЛЦАГЧ ТА ЗӨВХӨН БИЗНЕСТЭЭ АНХААРЛАА ХАНДУУЛ, БИД ТАНЫ БИЗНЕСИЙН ТОГТВОРТОЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН БҮХИЙ Л АСУУДЛЫГ БҮРЭН ШИЙДВЭРЛЭНЭ

✓ Манай чадварлаг инженерийн баг харилцагчийн мэдээллийн технологийн асуудлыг бүрэн шийдвэрлэх ба тоног төхөөрөмжид тогтмол үзлэг оношилгоо хийж аливаа асуудлаас урьдчилан сэргийлж Таны бизнес тасалдахгүй байх нөхцөлийг бүрдүүлнэ.

ТА МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН АУТСОРСИНГ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ӨӨРИЙН ХЭРЭГЦЭЭ ШААРДЛАГАД НИЙЦҮҮЛЭН АВАХ БОЛОМЖТОЙ

✓ Хэрэглэгчдэд компьютерийн засвар үйлчилгээ үзүүлэх, гарын авлагаар хангах
✓ Онцгой шаардлагатай нөхцөлд сүлжээ болон сервер тоног төхөөрөмжид засвар үйлчилгээ үзүүлэх
✓ Систем хариуцсан инженер та бүхний дотоод системтэй холбоотой бүхий л асуудлыг хүлээн авч бүртгэл хөтлөн шийдвэрлэх ажлыг гүйцэтгэнэ
✓ Гэрээт худалдааны байгууллагуудын техник тоног төхөөрөмж нийлүүлэх, зөвөлгөө өгөх
✓ Байгууллага шинэ салбар байгуулах, нүүлгэхтэй холбоотой мэдээллийн технологийн дэд бүтцийн ажлыг гүйцэтгэх, угсралт, суурилуулалтыг хийх
✓ Хяналтын камерын угсралт суурилуулалтыг хийх

ДАВУУ ТАЛУУД

✓ Бүх ажил, процессийн зураглал, тэмдэг тэмдэглэгээтэй болно
✓ Мэдээллийн технологи хариуцсан инженерийн хүний нөөцөд санаа зовинохгүй болно
✓ Үйлчилгээ үзүүлэх ажилтны урсгал зардал болох орон зай, ширээ сандал, компьютер тоног төхөөрөмж, аливаа салбар нэгж явах унааны зардал хэмнэгдэнэ

БИДЭНТЭЙ ХОЛБОО БАРИХ

холбоо барих