NEXTCLOUD HUB ДАВУУ ТАЛУУД

NEXTCLOUD MAIL

✓Веб хөтөч дээр тулгуурласан хэрэглэхэд хялбар и-мэйл клиенттэй. Клиент нь IMAP болон SMTP протоколоор дамжуулан и-мэйл серверт холбогддог.
✓ Олон и-мэйл хаяг холбож нэг дор ашиглах боломжийг бүрдүүлсэн.
✓ Ажлын уулзалт зөвлөгөөнийг календарь дээр тэмдэглэл хөтлөнө.
✓ OpenPGP ашиглан хэрэглэгч хооронд дамжуулсан и-мэйлийг нууцалдаг.

NEXTCLOUD CALENDAR

✓ Ажлын болон онлайн уулзалтаа төлөвлөх боломжтой.
✓ Хэд хэдэн календарь үүсгэж хуваалцах боломжоор хангасан.
✓ Төхөөрөмж дээрх календарийг интеграц хийж холбож болдог (Webcall).
✓ Уулзалтыг төлөвлөх үед ажил давхацсан бол боломжгүй харагдуулана.

NEXTCLOUD CONTACT

✓ Контакт дээр тулгуурлан төрсөн өдрийн тэмдэглэл хийнэ.
✓ Өөрийн контактаа хуваалцах бүрэн боломжтой.
✓ Гар утас болон бусад төхөөрөмжтэй контакт нэгтгэдэг.

NEXTCLOUD DECK

✓ Хувийн болон нийтийн канбан загвартай үүрэг даалгавар үүсгэдэг.
✓ Хийгдэх ажлыг багийн гишүүдэд хуваарилж, дуусгах хугацааг тодорхойлоно.
✓ Хийгдэх ажлын жагсаалт гаргах, файл хавсаргах болон экспорт хийнэ.

NEXTCLOUD хамтын ажиллагааны платформыг туршиж үзэх